LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby przetwarzać dane w odpowiedni i bezpieczny.

Administrator danych


Administratorem danych jest LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o. spółka z siedzibą w z siedzibą ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia (Budynek Integra), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Gdańsku pod numerem KRS 0000740360.

Przetwarzamy podane dane (adres e-mail i/lub numer telefonu) w celu przesyłania informacji handlowych,ofert pracy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator danych może udostępniać  dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, dostawcy usługi hostingu. Administrator udostępni również  dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Informujemy, że przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo do przenoszenia danych:
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
Administrator LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o. adres: ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia (Budynek Integra);e-mail:  praca@langset.pl

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przynajmniej jednej z danych tj. adresu e-mail, nr telefonu- jest dobrowolne, jednak konieczne do przesyłania Ci informacji handlowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.