Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane popularnie RODO lub GDPR.
W celu wykonania obowiązków informacyjnych strona www.langset.pl chce przekazać następujące informacje.
Informacje dla użytkowników strony www.langset.pl w związku w wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I ZASADACH PRZETWARZANIA
My, LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o spółka z siedzibą ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia (Budynek Integra), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Gdańsku pod numerem KRS 0000740360, jestesmy Administratorem Twoich danych osobowych.
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy podane przez Ciebie dane (adres e-mail i/lub numer telefonu) w celu przesyłania Ci informacji handlowych, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcy danych
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, dostawcy usługi hostingu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres przechowywania danych Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo do przenoszenia danych:
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
Administrator LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o. spółka z siedzibą z siedzibą ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia (Budynek Integra), email: praca@lansget.pl
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przynajmniej jednej z danych tj. adresu e-mail, nr telefonu- jest dobrowolne, jednak konieczne
do przesyłania Ci informacji handlowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.
Z wyrazami szacunku,
Zespół LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o.