W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji!

LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o.

Adres biura: 
ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia (Budynek Integra).
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
e-mail: praca@langset.pl
tel. 004748226048
tel. 0047 917 30 948
www.langset.pl
Numer KRS 0000740360
NIP 5833315109
REGON 38080706000000

LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o. spółka z siedzibą z siedzibą ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia (Budynek Integra), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Gdańsku pod numerem KRS 0000740360.
Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego 20 tysięcy złotych.

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I ZASADACH PRZETWARZANIA Administratorem danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia jest LANGSET SERVICES POLAND Sp. z o.o. spółka z siedzibą ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia (Budynek Integra) , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Gdańsku pod numerem KRS 0000740360. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego 20 tysięcy złotych.